Prop Off

Logo som består av en ambolt omkranset av et skjold og to sverd, med påskriften 'The Great Torucon Prop Off'