Assorterte Pokemonkort som er tilfeldig slengt oppå hverandre og spredt utover.

Pokèmon TCG-turnering!

Vi inviterer alle store og små aspirerende Pokémon-mestere til å delta på vår egen Pokémon TCG-turnering, hvor det i år vil bli spilt med Unlimited-formatet.

Turneringen er å regne som en offisiell turnering, men med en avslappet holdning til enkelte krav for å gjøre det mulig for alle å delta. Dette innebærer at du som deltaker ikke blir påkrevd å lage en liste over hvilke kort du skal benytte i turneringen, men dersom du kjenner til hvordan du fyller ut en slik liste settes det stor pris på om du tar deg tiden. Bruk i så fall følgende liste (krever PDF-leser).

Alle deltakerne må derimot ha en Player ID. De som allerede har Player ID oppfordres på det sterkeste å ha denne klar i forkant av turneringen, og dersom du ikke har vil du få en ved oppmøte til turneringen (dette koster ikke noe).

Påmelding holdes åpen frem til en halvtime før turneringen starter. Dette betyr at vi tar imot alle påmeldinger frem til 12:00, etter dette vil det ikke tas imot flere påmeldelser med mindre det gagner turneringen i form av et jevnere antall eller mangel på deltakere. Seneste oppmøtetid for turneringen er 12:15, og alle forberedelser skal være unnagjort i god tid før 12:30.

 

Følgende regler er gjeldende for turneringen:

- Det spilles med Unlimited-formatet, hvilket tillater deg å bruke alle kort fra alle generasjoner av Pokémon TCG, og det er ingen restriksjoner på hvilke kort som kan benyttes. Dette åpner for at du kan spille med akkurat det du ønsker, inkludert kort som Lysandre's Trump Card, et kort som ikke er tillatt i Standard- og Expanded-formatet. Vi minner dermed om at det under turnerningen skal utvises en sportslig ånd og oppfordrer til å unngå kort som kan gå på bekostning av andres opplevelse.

- Turneringen vil bli spilt med Swiss Rounds, hvilket betyr at antall runder blir bestemt av antall deltakere. Du vil få poeng avhengig av hvordan runden ender for deg, og deretter bli satt opp imot en motstander som har gjort det like bra som deg. Du skal ikke måtte spille mot samme motstander to ganger, og med mindre det er et oddetall antall deltakere vil alle spille i hver runde. Vinneren bestemmes av hvem som jevnt over spiller best, det er ingen eliminasjon i løpet av turneringen.

- Det vil gis to minutter i forkant av hver runde for forberedelser, hvilket inkluderer stokking av decks og eventuelle mulligans. Runden vil ikke begynne før disse to minuttene har passert, hvoretter hver runde har en tidsramme på 30 minutter.

- Et deck skal bestå av 60 kort, hvorav du kun kan ha 4 av ethvert kort som ikke er et basic Energy-kort. Det er ikke tillatt å gjøre endringer på decket etter at turneringen har begynt.

- Det er ikke tillatt å benytte en proxy, et kort som er laget av spilleren for å ha samme funksjon som et tilsvarende ekte kort. Slike kort anses som falske kort og vil bli krevd fjernet fra decket i forkant av turneringen.

- Du kan benytte et kort som er enten fransk, tysk, italiensk, portugisisk eller spansk, men det oppfordres i så fall til å ha med en utskrift av det engelske kortet for å unngå potensiell forvirring for både deg og din motspiller.

- Det skal ikke være mulig å identifisere et kort i decket i form av markerte kort, kort som er skrevet på (inkludert autografer), eller ulike sleeves. Ta med ekstra sleeves i tilfelle du skulle komme ut for å skade en eller flere i løpet av en runde, dette da sleeven telles som en del av kortet og en skade vil gjøre at kortet anses som identifiserbart.

- En proxy vil kunne lages for et kort som skades i løpet av turnerningen for å unngå at kortet anses som markert, men kun av oss, og kun dersom du ikke har en erstatning for dette kortet.

 

Vi setter som alltid det at alle skal ha det morsomt i første rekke, men det må også svares på spørsmålet om premier:

Premien til førsteplass er enda ikke satt i stein, dessverre, men det ryktes om at den vil bli annonsert nærmere Torucon, i etterkant av lansering til Sun & Moon - Celestial Storm. Utover dette vil de tre beste premieres med boostere fra Sun & Moon - Celestial Storm, sponset av Outland Trondheim.

 

Vi gleder oss til å se dere alle under turneringen, og måtte lykken være med dere på veien til å bli den beste!

Tid: Søndag, fra 12:00
Sted: Space 1