Personvernavtale for medlemmer av Torucon

Sist endret 10. februar 2018

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hvilke opplysninger som samles inn og hva de brukes til.

Ansvarlig

Aurora Schmidt-Brekken Vollvik
aurora.vollvik@torucon.no

Virksomhet

Torucon
Org. nr. 997 804 996

Postadresse

Torucon v/Eirin Ellingsen
Arkitekt Christies Gate 9
7012 Trondheim

Formålet med innsamlingen

Personopplysninger som samles inn

  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Adresse

Formål

Torucon er selv medlem av paraplyorganisasjonen Hyperion. Vi registrerer nye medlemmer i Hyperions medlemsregister, via tjenesten Hypersys. Hyperion krever at vi innhenter denne informasjonen fra våre medlemmer for å bekrefte at de er ekte personer.

Informasjonen vil også kunne bli brukt til å lage medlemsstatistikk, for eksempel hvilke aldersgrupper vi har medlemmer fra, eller hvor i landet det bor medlemmer.

Tredjeparter

Bortsett fra eventuelle unntak nevnt under seksjonen om formål, vil Torucon aldri dele dine opplysninger med noen tredjepart. Opplysningene vil kun bli gjort tilgjengelige internt i organisasjonen, og kun for relevante personer som trenger tilgang til opplysningene (for eksempel administratorer av nettsiden).

Frivillighet

Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene, og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Vi trenger likevel opplysningene for å kunne registrere deg som medlem, og du vil derfor miste eventuelle medlemsfordeler du måtte ha fått dersom du ikke lenger vil la oss bruke opplysningene.

Retting og sletting av opplysninger

Du har rett til å holde dine opplysninger oppdaterte, eller å få dem slettet. Dersom du ble medlem gjennom nettsidene våre vil du kunne oppdatere opplysningene dine ved behov i din brukerprofil. Dersom du ble medlem ved kjøp av billett gjennom Hoopla eller på et av våre arrangementer, kan du ta kontakt med oss for å melde fra om endringer. Vi oppdaterer opplysninger i Hypersys, som nevnt under seksjonen om formål, minst én gang i året.

Dersom du ønsker å slette alle opplysninger, og dermed melde deg ut av Torucon, kan du også ta kontakt for å melde fra om dette. Vi vil da slette eller anonymisere alle opplysninger som er lagret internt, og slette alle opplysninger fra Hypersys.

Lagringsvarighet

Dersom du ble medlem via nettsidene våre vil medlemsopplysningene lagres til du enten sletter opplysningene, eller brukeren din. Dersom du ble medlem ved kjøp/reservasjon av billett via Hoopla eller ved innslipp på et av våre arrangementer vil opplysningene lagres frem til de er registrerte i Hypersys, og deretter slettes.

Opplysningene som er lagret i Hypersys vil lagres så lenge Hyperion krever det, som dokumentasjon på medlemskapet.

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som lagres om deg, hva de brukes til, og hvordan de er sikret (så lenge slike opplysninger kan deles uten å svekke sikkerheten).

Ta kontakt for å få mer informasjon om dette.

Samtykke

For å bli medlem i Torucon må du samtykke til at Torucon innhenter og lagrer opplysninger om deg, slik det er beskrevet ellers i denne avtalen.

Barn under 15 år

Dersom du er yngre enn 15 år må dine foreldre eller foresatte gi tillatelse på dine vegne til at opplysninger om deg lagres. Du må derfor få dine foreldre til å lese gjennom avtalen og godkjenne denne for at medlemskapet skal være gyldig.