Personvernavtale for deltakere i FMV-konkurransen til Torucon 2018

Sist endret 1. juni 2018

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hvilke opplysninger som samles inn og hva de brukes til.

Ansvarlig

Aurora Schmidt-Brekken Vollvik
aurora.vollvik@torucon.no

Virksomhet

Torucon
Org. nr. 997 804 996

Postadresse

Torucon v/Eirin Ellingsen
Arkitekt Christies Gate 9
7012 Trondheim

Formålet med innsamlingen

Personopplysninger som samles inn

  • Navn
  • E-postadresse
  • Telefonnummer

Formål

  • Kontaktopplysningene er nødvendige for å identifisere deltakerne i konkurransen, for å kunne kontakte dem dersom man trenger å gi tidskritisk informasjon (for eksempel om endringer i oppmøtested og -tid), eller dersom man trenger å kontakte deltakerne i etterkant av konkurransen (for eksempel dersom en deltaker ikke kan være med under kåringen og premieutdelingen).

Tredjeparter

Bortsett fra eventuelle unntak nevnt under seksjonen om formål, vil Torucon aldri dele dine opplysninger med noen tredjepart. Opplysningene vil kun bli gjort tilgjengelige internt i organisasjonen, og kun for relevante personer som trenger tilgang til opplysningene.

Frivillighet

Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene, og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Vi trenger likevel noen av opplysningene for å kunne tilby deg de tjenestene du får tilgang til ved å registrere deg (deltakelse i konkurransen). Dersom du trekker tilbake ditt samtykke til å lagre og bruke kontaktopplysningene nevnt i første punkt under “formål”, vil du ikke kunne delta i konkurransen, og eventuell påmelding vil bli slettet.

Retting og sletting av opplysninger

Du har rett til å holde dine opplysninger oppdaterte, eller å få dem slettet. Dette kan gjøres ved å kontakte oss via kontaktskjemaet på nettsiden (https://torucon.no), eller ved å sende en melding til oss via Facebook-siden vår.

Lagringsvarighet

Din kontaktinformasjon vil bli lagret frem til konkurransen er over, og så lenge det er nødvendig for å kommunisere med deltakere etter konkurransen. Deretter vil informasjonen bli anonymisert eller slettet.

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som lagres om deg, hva de brukes til, og hvordan de er sikret (så lenge slike opplysninger kan deles uten å svekke sikkerheten).

Ta kontakt for å få mer informasjon om dette.

Samtykke

For å registrere informasjon om deg som deltaker i konkurransen trenger vi ditt samtykke, som du bekrefter i skjemaet ved påmelding..

Barn under 15 år

Dersom du er yngre enn 15 år må vi ha tillatelse fra dine foreldre eller foresatte for å registrere opplysninger om deg. Dersom du er under 15 år gammel må du få dine foreldre til å lese denne teksten og godkjenne avtalen.