Personvernavtale for brukere av Torucons nettsider

Sist endret 10. februar 2018

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hvilke opplysninger som samles inn og hva de brukes til.

Ansvarlig

Aurora Schmidt-Brekken Vollvik
aurora.vollvik@torucon.no

Virksomhet

Torucon
Org. nr. 997 804 996

Postadresse

Torucon v/Eirin Ellingsen
Arkitekt Christies Gate 9
7012 Trondheim

Formålet med innsamlingen

Personopplysninger som samles inn

  • E-postadresse
  • Telefonnummer

Formål

Disse opplysningene er nødvendige for å kunne lagre data om brukeren på en trygg måte, som detaljer om deltakelse i konkurranser og lignende i regi av Torucon, eller korrespondanse mellom brukeren og kundeservice, uten at uvedkommende får tilgang til denne dataen.

Tredjeparter

Bortsett fra eventuelle unntak nevnt under seksjonen om formål, vil Torucon aldri dele dine opplysninger med noen tredjepart. Opplysningene vil kun bli gjort tilgjengelige internt i organisasjonen, og kun for relevante personer som trenger tilgang til opplysningene (for eksempel administratorer av nettsiden).

Frivillighet

Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene, og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Vi trenger likevel noen av opplysningene for å kunne tilby deg de tjenestene du får tilgang til ved å registrere deg.

Retting og sletting av opplysninger

Du har rett til å holde dine opplysninger oppdaterte, eller å få dem slettet. Du kan når som helst endre dine brukeropplysninger i din brukerprofil.

Dersom du ønsker å slette alle opplysninger, må du slette brukeren din. Din bruker vil da bli deaktivert, og alle opplysninger som kan knyttes til deg vil bli slettet eller anonymisert permanent.

Lagringsvarighet

Dine brukeropplysninger vil lagres så lenge du er registrert. Dersom du sletter brukeren din vil alle personopplysninger slettes eller anonymiseres permanent, umiddelbart.

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som lagres om deg, hva de brukes til, og hvordan de er sikret (så lenge slike opplysninger kan deles uten å svekke sikkerheten).

Ta kontakt for å få mer informasjon om dette.

Samtykke

For å registrere deg i våre nettsider må du gi ditt samtykke til at Torucon innhenter opplysningene beskrevet i denne avtalen, og som du har oppgitt i registreringsskjemaet.

Barn under 15 år

Dersom du er yngre enn 15 år må vi ha tillatelse fra dine foreldre eller foresatte for å registrere opplysninger om deg.