Ordensregler

Offisielle regler for besøkende ved Torucons arrangementer

 1. Billetter
 2. Oppførsel
  • Free Hugs
  • Cosplay is Not Consent
 3. Fotografering og filming
  • Spisebilder og andre uflatterende bilder
  • Samtykke/Personvern
 4. Rekvisitter (props)
  • Store rekvisitter (og kostymer)
  • Slagvåpen, knivetterligninger o.l.
  • Pistoletterligninger o.l.
  • Alt som defineres som ulovlig etter norsk lov
   • § 9. Forbud mot våpen eller lignende som ikke faller innenfor våpenloven § 1
   • § 23. Erverv av luft- og fjærvåpen
  • Unntak
 5. Konsekvenser
 6. Disclaimer

Billetter

Besøkende er ansvarlige for å ha med seg billetter til arrangementene. Dette gjelder også etter at billetten er avlest. Hvis noen har glemt billetten sin må de ha noen slags form for identifikasjon med navn og bilde for å slippe inn, og navnet må stemme overens med det som står på billetten.

Besøkende er også ansvarlige for at armbåndsbilletten deres ikke går i stykker i løpet av arrangementet. Vi har ikke mulighet til å gi ut nye armbånd til alle, så hvis armbåndet rives kan du ikke forvente å slippe inn på arrangementets område igjen. De er laget for å vare noen dager, så de vil ikke gå i stykker med mindre noen ødelegger dem med vilje, og da må man ta konsekvensene av dette selv.

Oppførsel

Free Hugs

Det er noen år siden Free Hugs-kampanjen tok con-verden med storm (på flere måter). Et av våre slagord er jo “Kos is King”, så vi er veldig glade i kos, og vi synes det er hyggelig at mange vil dele ut klemmer.

Det er likevel ikke slik at alle liker klemmer. Derfor må alle som vil gå rundt med Free Hugs-skilt eller lignende spørre om lov før de gir noen en klem. Vi oppfordrer også til å la andre komme til dere; ikke følg etter folk for å gi dem klemmer, spesielt hvis de gir uttrykk for at de ikke vil ha en klem.

Cosplay is Not Consent

I havet av kostymer som dukker opp på Torucon finnes både de mer tildekte kostymene, og også de litt mindre tildekte. Uansett hva slags kostyme noen har på, eller hva slags klær de går i, skal alle besøkende på Torucon respektere hverandres privatliv og intimsoner.

Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering. Ikke kom med slibrige kommentarer, ikke ta på andre uten deres tillatelse, ikke ta bilder av folk fra upassende vinkler (med mindre de har gitt deg sin tillatelse klart og tydelig, og de er med på det selv).

Spør om lov også før du tar på noens kostyme eller rekvisitter. Noen kostymer gjør det vanskelig å se (f.eks. fursuits) og det kan være ubehagelig når noen du ikke kan se tar på kostymet ditt. Noen kostymer tåler svært lite, og det er lite hyggelig når man må kjøpe nye kostymedeler eller lage noe helt på nytt fordi en annen “bare måtte ta på det”; spesielt siden en del cosplayere bruker veldig mye tid og penger på kostymene og rekvisittene sine.

Fotografering og filming

Spisebilder og andre uflatterende bilder

Hvis du filmer eller tar bilder på Torucon, ber vi deg prøve å unngå å ta bilder av folk uten å si fra først. Om man tar bilder av noen midt i en samtale, mens de spiser, eller lignende, blir resultatet ofte sjenerende, og mange vil være ukomfortable med at slike bilder vises til andre. De fleste vil se så bra ut som mulig på bilder, og poserer gjerne hvis de blir spurt pent. Vi oppfordrer derfor alle til å gi cosplayere og andre muligheten til å posere, eller på andre måter gjøre seg klar til å bli tatt bilde av eller filmet, før bilder eller film blir tatt.

Samtykke/Personvern

Norsk lov påbyr alle å be om tillatelse før bilder eller video blir publisert. For mindreårige, altså alle under 18 år, trenger man i tillegg tillatelse til foreldre eller foresatte. Hvis den mindreårige har fylt 15 år, kan hen likevel selv gi tillatelse til å bli fotografert eller filmet.

Man må i tillegg spørre om lov til å publisere bildene på internett, uavhengig av om det er i sosiale medier, på et lukket nettsted, på sin egen profil el.l.

Vi forventer at alle våre besøkende respekterer de lover og bestemmelser som finnes på dette området.

Les mer om personvern på Datatilsynet sine sider: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/internett-og-apper/bilder-pa-nett/

Rekvisitter (props)

I utgangspunktet er det aller meste av rekvisitter tillatt på Torucon. Bruker man sunn fornuft vil man nesten alltid slippe inn på våre arrangementer med sine rekvisitter. Vi har likevel noen retningslinjer for hva vi ikke ønsker at folk skal ta med på våre arrangementer. Dette er i hovedsak slike ting som har potensiale til å forårsake stor skade.

Vi vil understreke at dette i utgangspunktet er ment som retningslinjer. Virker noe av dette uklart, er det bare å sende oss en henvendelse via kontaktskjemaet på nettsiden, eller en melding på Facebook-siden vår.

Det er vaktene på arrangementene våre som har siste ord når det kommer til hva som slippes inn. Vær derfor oppmerksom på at selv om vi sier at rekvisitten din virker OK basert på din beskrivelse eller bilder du har sendt oss på forhånd, kan vaktene våre likevel nekte deg å ta den med inn. Du vil da måtte overlate den til vaktene våre frem til du skal dra hjem igjen.

Store rekvisitter (og kostymer)

Mange besøkende har store kostymer og rekvisitter. Vi har ingen restriksjoner på hvor store disse kan være, men ber alle om å være bevisst på omgivelsene sine, slik at man ikke skader andre personer eller deres eiendeler.

Slagvåpen, knivetterligninger o.l.

Vi tillater ikke tunge rekvisitter som er egnet som slagvåpen. Med dette mener vi slikt som balltrær, bokken (treningssverd i tre) og lignende. Andre rekvisitter vil tillates selv om de er tunge, dersom de anses som uegnet som våpen (Cloud Strifes “Buster Sword” i tre, f.eks.).

Uavhengig av om rekvisitten er tung eller lett, vil vi ikke tillate skarpe eller spisse rekvisitter i metall. Med dette mener vi slikt som kniver, sverd, machete-er og lignende, uansett om det kun er en etterligning (en replica, eller såkalt “wallhanger”), og uavhengig av om eggen er slipt ned.

Pistoletterligninger o.l.

Vi tillater ingen funksjonelle, realistiske etterligninger av pistoler, geværer eller lignende. Dette omfatter også luftvåpen, softguns og lignende som er modellert etter ekte skytevåpen, eller som er utformet på en slik måte at det lett kan tas for å være et ekte våpen av andre.

Lekevåpen og rekvisittvåpen som tydelig fremstår som uekte, enten fordi de er laget av sterkt farget plast eller fordi de har en urealistisk form (f.eks. “The Needler” fra Halo-universet) tillates. Dersom disse er funksjonelle - skyter skumprojektiler, plastkuler el.l. - må de være tomme for ammunisjon, og magasin skal kunne fjernes for å vise at det er tømt. Ammunisjon skal heller ikke medbringes til arrangementet.

Rekvisitter som faller inn under forrige avsnitt, som ikke har sterke farger (f.eks. grønn eller gul plast), må merkes med en sterkt farget stripe rundt munningen på våpenet (oransje eller tilsvarende) for å gjøre det tydelig at våpenet ikke er ekte. Dette kan gjøres enten ved å male rekvisitten, eller ved å bruke farget teip.

Alle rekvisitter med bevegelige avtrekkere skal stripses slik at avtrekkeren er låst i en posisjon. Her kan man også gjerne bruke farget plast.

Alt som defineres som ulovlig etter norsk lov

Vi tillater selvsagt ikke rekvisitter som er forbudt å eie eller besitte i offentligheten etter norsk lov eller forskrift. Her er noen utdrag fra Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften).

Les hele Våpenforskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904

§ 9. Forbud mot våpen eller lignende som ikke faller innenfor våpenloven § 1

Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander uten aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter.

§ 23. Erverv av luft- og fjærvåpen

Våpenloven § 29 første og annet ledd om 18-års aldersgrense gjelder tilsvarende ved overlatelse av luft- og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air soft gun.

Unntak

Dersom du trenger rekvisitten din til en konkurranse (f.eks. Cosplay- og Craftmanship-konkurransen på Torucon), tillater vi at du tar med rekvisitten din på scenen og til pre-judging o.l., men den må leveres tilbake med én gang du er ferdig.

Dersom du tror at din rekvisitt kan bli nektet adgang, og du vet at du trenger den til en konkurranse, så si gjerne fra på forhånd. Vi kan også ha tilrettelagt for dette slik at du kan si fra samtidig som du melder deg på konkurransen.

Vi kan ikke nekte deg å ta med deg konfiskerte rekvisitter ut av arrangementets område, selv om du har planlagt å komme tilbake senere. Du vil da måtte levere rekvisitten tilbake for å slippe inn til arrangementet igjen. Vi vil likevel sterkt fraråde å gå offentlig med rekvisitter som kan skremme forbipasserende, som f.eks. realistiske våpenetterligninger, da dette kan føre til reaksjoner fra politiet. Vi tar ikke ansvar for hva besøkende foretar seg utenfor våre arrangementer, men vi er også avhengige av å ha et godt samarbeid med politiet, og ønsker ikke å stilles i et dårlig lys overfor dem.

Konsekvenser

Dersom besøkende ikke følger reglene våre, eller på annet vis opptrer på en uakseptabel måte, kan vi iverksette passende sanksjoner (straff). Dette kan for eksempel være at den besøkende blir nektet deltakelse i en konkurranse, eventuelt at de blir diskvalifisert fra konkurransen i ettertid, det kan være utestengelse fra arrangementet, eller som ytterste konsekvens at den besøkende blir nektet adgang til våre fremtidige arrangement.

Hva konsekvensen er vil bestemmes i hvert enkelt tilfelle avhengig av hva slags overtredelse det er snakk om, og hvor alvorlig denne er. I de aller fleste tilfeller vil sanksjoner kun gis etter én eller flere advarsler, hvis den besøkende ikke respekterer advarslene og retter seg etter dem.

Disclaimer

Torucon tar ikke ansvar for skade eller lignende forårsaket av våre besøkende. Dersom besøkende bedriver hærverk vil vi videresende et eventuelt erstatningskrav til den besøkende. På samme måte, dersom en besøkende ikke følger retningslinjene våre for rekvisitter og det utløser en reaksjon fra politiet, vil vi ikke ta ansvar for eventuelle bøter.

Utenfor arrangementets område er besøkende ansvarlige for seg selv, på alle vis.