Artikler

Brocons – Brorskap og samarbeid i conmiljøet

I vårt langstrakte land begynner det etter hvert å bli en god del conventions og messer, fra de store og kjente, til de aller minste lokaltreffene. Nye cons kommer stadig til, mens veteranene består.
Individuelt er det en del forskjeller mellom de ulike arrangementene, både i størrelse, innhold, fokusområder og utførelse. Likevel kan man konkludere med at bredt over er det snakk om en relativt lik, og overlappende målgruppe; uansett om det er cosplay eller brettspill som er hovedfokus, er nerdekulturen i sentrum, og

Torucons, Banzaicons, Metrocons og Kawaiicons maskoter i skjønn forening.
Av Grethe Branstzæg

tiltrekker seg mange av de samme deltakerne.
Mange av deltakerne reiser på con så ofte de kan, og prøver å få med seg flest mulig arrangementer i løpet av et år, og reiser gjerne rundt i landet på de ulike messene.

Det mange av arrangementene har til felles, er at de er drevet 100% av frivillige, og er registrerte som non-profit organisasjoner. Alt som tjenes inn, brukes til å dekke kostnader og utgifter knyttet til arrangementet, og kommende arrangement.
Det er derfor heller ikke noe særlig konkurranse i con-miljøet om å tiltrekke seg mest deltakere, eller å være størst og best. Heller vil vi si at det finnes et ønske om samarbeid mellom arrangementene.

I 2012 tok de daværende styrelederne for henholdsvis Torucon og Metrocon tatt initiativ til et konsept som fikk navnet ‘småcons’, et samtaleforum som hovedsakelig gikk ut på at de mindre arrangementene ønsket å samarbeide slik at f.eks condatoer ikke krasjet med hverandre, og også gjensidige vennetjenester, som for eksempel promotering av hverandres arrangementer.

Etter hvert som flere og flere cons av ulike størrelser og slag ble innlemmet i samarbeidet, og en del vokste seg til å bli ganske store arrangement, ble det ved avstemning vedtatt at Småcons skulle bytte navn til Brocons, et navn som gjenspeiler ønsket om forbrødring og vennskap i con-verdenen.
Ønsket om samarbeid ble etter hvert også styrket også på tvers av non-profit og komersielle cons, med det resultatet at Brocons nå består av representanter for conventions i begge leire, med samme innstilling til et con-miljø hvor alle bidrar på tvers av sine respektive arrangementer for å sikre de overnevnte verdiene.

Samarbeidet mellom medlemmene i Brocons har mange ulike former, og stor nytteverdi. Hvert år settes det opp en eventkalender, hvor alle årets arrangementer fylles inn etter hvert som datoer faller på plass, på denne måten kan man så godt det lar seg gjøre unngå con-krasj, og at store cons overkjører de mindre.  Fast tradisjon er det også å utsende invitasjoner til andre con-arrangører. Hvert år inviterer for eksempel vi i Torucon fire representanter fra hver av de ulike Brocons, til å komme på besøk hos oss i Trondheim for å delta på Torucon. Brocons som besøker hverandre nyter godt av gjensidig gratis inngang og bl.a. promotering fra scene, visning av promofilm, utdeling av flyers eller kanskje en liten konkurranse.  Det er også gjerne hyggelig å sende en liten hilsen til en Brocon på Facebook eller Twitter, og ønske dem en god conhelg, eller rett og slett bare å hype andres arrangementer. 

Rent teknisk hjelpes man gjerne også åt innad i Brocons; webutviklerne deler av seg med erfaringer og tips til hverandre, det lånes ut ymse teknisk utstyr, f.eks. mygger eller samband dersom det er anledning til det.  
Conventions som ikke har hovedfokus på cosplay ønsker kanskje likevel å avholde en kostymekonkurranse, og spør kanskje arrangører fra en cosplay convention i nærheten, om disse har mulighet til å arrangere eller dømme en konkurranse under deres arrangement. Og det har også hendt at arrangører for andre cons har trådt til som crew hos andre dersom behovet har meldt seg.

Som et samtaleforum har Brocons mye godt for seg. Innad i gruppa diskuteres alt fra hvordan andre arrangørgrupper løser et spesifikt problem, til erfaringer med f.eks. stream, eller hvordan man går fram for å starte en convention i det hele tatt. Alle tas inn i varmen, og ingen spørsmål er for dumme.
Her deles erfaringer og tips, liksåvel som invitasjoner og tjenester.

Gjennom Brocons har det ikke bare oppstått et gjensidig samarbeidsforhold mellom større og mindre conventions i Norge, men det har også ført til knytting av vennskapsbånd, og gjensidige ønsker om å bidra positivt og hjelpe hverandre framover.
Men, som jo er vanlig i broderlige forhold ligger det ofte et liksom-rivaleri under overflaten, og her og der kan man finne vitsing på bekostning av hverandre – i all vennskapelighet selvfølgelig.
Hvertfall helt fram til alvoret braker løs, når representanter fra de ulike Brocons møtes til dyst i The CONtest på Torucon, hvor det virkelig gjelder å vise hvilken con som er den beste!


Artikkelen ble originalt publisert i 2016 av Torucon.

Foto: Benjamin Stentuff, Confusion

Legg igjen en kommentar